آموزش مجازی جوشکاری CO2

دوره آموزش مجازی جوشکاری CO2 ، یک دوره یادگیری و آموزشی آنلاین و تضمینی است که به صورت آنلاین و مجازی در وبسایت آموزش های مجازی معلم ارائه می شود. این دوره برای علاقه‌مندان به کار در زمینه یادگیری جوشکاری CO2 ، تهیه و تدوین شده است.

0
35,000,000 

دوره آموزش مجازی نصب آیفون تصویری

دوره آموزش مجازی نصب و تعمیر آیفون تصویری ، یک دوره یادگیری و آموزشی آنلاین و تضمینی است که به صورت آنلاین و مجازی در وبسایت آموزش های مجازی معلم ارائه می شود. این دوره برای علاقه‌مندان به کار در زمینه یادگیری نصب و تعمیر آیفون تصویری ، تهیه و تدوین شده است.

0
35,000,000 

دوره آموزش مجازی رباتیک پیشرفته ( ترم 2 )

دوره آموزش مجازی رباتیک پیشرفته ( ترم 2) ، یک دوره یادگیری و آموزشی آنلاین و تضمینی است که به صورت آنلاین و مجازی در وبسایت آموزش های مجازی معلم ارائه می شود. این دوره برای علاقه‌مندان به کار در زمینه یادگیری رباتیک پیشرفته ( ترم 2 ) ، تهیه و تدوین شده است.

5
35,000,000 

دوره آموزش مجازی تعمیرات لوازم گازسوز

دوره آموزش مجازی تعمیرات لوازم گازسوز ، یک دوره یادگیری و آموزشی آنلاین و تضمینی است که به صورت آنلاین و مجازی در وبسایت آموزش های مجازی معلم ارائه می شود. این دوره برای علاقه‌مندان به کار در زمینه یادگیری تعمیرات لوازم گازسوز ، تهیه و تدوین شده است.

1
38,000,000 

دوره آموزش مجازی تعمیرات لوله کشی

دوره آموزش مجازی تعمیرات لوله کشی ، یک دوره یادگیری و آموزشی آنلاین و تضمینی است که به صورت آنلاین و مجازی در وبسایت آموزش های مجازی معلم ارائه می شود. این دوره برای علاقه‌مندان به کار در زمینه یادگیری تعمیرات لوله کشی ، تهیه و تدوین شده است.

0
35,000,000 

آموزش مجازی ارز دیجیتال

دوره آموزش مجازی ارز دیجیتال ، یک دوره یادگیری و آموزشی آنلاین و تضمینی است که به صورت آنلاین و مجازی در وبسایت آموزش های مجازی معلم ارائه می شود. این دوره برای علاقه‌مندان به کار در زمینه یادگیری ارز های دیجیتال ، تهیه و تدوین شده است.

0
35,000,000